Dom i Ogród

Odprowadzenie wody z rynien: sprawdź najlepsze rozwiązania!

odprowadzenie wody z rynien

Odprowadzanie wody deszczowej ma na celu ochronę budynku przed niszczeniem. Co więcej, odpowiednie odprowadzanie wody z rynien jest również naszym obowiązkiem, który ma na celu ochronę budynków wokół naszej posesji. Niżej prezentujemy informacje dotyczące skutecznego odprowadzania deszczówki. Poznaj skuteczne sposoby i ciesz się komfortem!

Dlaczego musimy odprowadzać wodę z rynien?

Nieodprowadzana woda deszczowa szkodzi budynkom. Nagromadzenie się wody wokół budynku dostaje się do fundamentów i odkształca je. Z biegiem czasu może to doprowadzić do osuwania się budynku. Wilgoć w ścianach wiąże się także z powstawaniem pleśni i grzybów. Ogólnie mówiąc, wodę deszczową odprowadzać trzeba. Ma to znaczenie dla osobistego komfortu i przedłuża świetność budynków.

Co ciekawe, odprowadzanie wody deszczowej jest regulowane prawnie. To nasz obowiązek ze względu, że nieodprowadzana deszczówka z naszego domu może szkodzić również posesjom znajdującym się obok. Nie wolno odprowadzać wód gruntowych i opadowych na teren sąsiednich posesji.

Należy odprowadzać deszczówkę, by nie narobić szkód sobie bądź sąsiadom. Rynny montowane są na zewnątrz każdego domu, a to, dokąd będą odprowadzały wodę, zależy od nas.

Najlepsze sposoby na odprowadzanie wody deszczowej

Dostępnych jest kilka sposobów odprowadzania deszczówki i mamy swobodę w wyborze określonego rozwiązania. Co jest najkorzystniejsze? Naszym zdaniem najlepiej jest wtedy, kiedy wodę deszczową można wykorzystać później, na przykład do podlewania ogrodu. Swój dom możesz wyposażyć w indywidualnie wybrany system odprowadzania wody. Zanim zdecydujesz, dowiedz się, jakie masz możliwości i jakie ograniczenia w zakresie odlewania deszczówki z dachu Twojego domu.

Odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej

Odprowadzanie wody z rynien do kanalizacji deszczowej jest najpopularniejszym rozwiązaniem, ale niekoniecznie przynosi ono najwięcej korzyści właścicielom budynku. Woda deszczowa przez rynny spływa do rury spustowej, którą odprowadzana jest do osadników i dopiero później trafia do rur kanalizacyjnych. W ostatnim etapie woda spływa do studzienki deszczowej i tam jest filtrowana.

Deszczówkę możemy odprowadzić, podłączając uprzednio rynny do kanalizacji deszczowej. Musimy liczyć się z tym, że będzie nas to kosztowało. Przyłączenie do sieci wymaga projektu i zgody okolicznego samorządu. Konieczne jest również skontaktowanie się z przedsiębiorstwem kanalizacyjnym.

W przypadku tego rozwiązania najistotniejsze jest to, że w żaden sposób odprowadzonej wody nie możemy wykorzystać. Trafia ona do kanalizacji i nie przynosi nam żadnej korzyści. Niestety w wielu miejscach ten sposób jest jedynym możliwym. Tego rodzaju system odprowadzania wody należy wykonać w miejscach zurbanizowanych, gdzie nie ma miejsca na rozwiązania, które opiszemy w następnych akapitach.

Odprowadzenie wody z dachu do zbiornika

Ostatnimi czasy bardzo dużą uwagę zwraca się na zmiany klimatyczne na Ziemi. Społeczeństwo powoli zmienia swoje przyzwyczajenia i szuka sposobów na oszczędzanie zasobów ziemskich i bardziej ekologiczne życie. Właściciele domów są zachęcani do zakładania zbiorników na deszczówkę. Zgromadzoną tam wodę można wykorzystać później. Na przykład do podlania ogrodu. Oszczędzamy w ten sposób wodę pitną i zmniejszamy rachunki za wodę.

Odprowadzanie wody z rynien do zbiornika odbywa się za pośrednictwem rur. Inwestycja będzie wiązała się z zakupem dużego zbiornika na wodę, który jest dość drogi i na tyle solidny, by umożliwić gromadzenie dużych ilości wody. Możemy jednak być pewni, że ten wydatek nam się zwróci.

Wielu właścicieli domów decyduje się na postawienie zbiornika dodatkowo, poza innym systemem odpowiadającym za odprowadzenie wody deszczowej. Dzięki temu, kiedy zbiornik zapełni się wodą, mamy darmowe źródło. Rozwiązanie jest szczególnie opłacalne latem w porze suszy. Nagromadzona wcześniej woda pozwoli nam uniknąć wyższych rachunków.

Odprowadzanie deszczówki do stawu lub oczka wodnego

Wykorzystanie wody deszczowej do ciekawej aranżacji ogrodu? Czemu nie! Zbiornik wodny w postaci oczka wodnego lub małego stawu na terenie działki jest idealnym rozwiązaniem dla estetów. Nie jest to najczęściej wybierany sposób ze względu na konieczność zagospodarowania określonej przestrzeni. Dodatkowo magazynowanie wody w ten sposób wymaga odpowiedniego przygotowania. A jeśli chcemy chodować w małym stawie ryby i rośliny, konieczny jest odpowiedni drenaż, by pozbyć się z wody zanieczyszczeń, które uniemożliwiają życie roślin i zwierząt w wodzie. Jak odprowadzić wodę z rynny do oczka wodnego?

Standardowo woda odprowadzana jest z dachu przez rynny. Woda powinna trafiać do oczka przez tak zwany przelew. W przeciwnym razie może dojść do rozlewiska na terenie działki i podmywania terenu, a przecież nie o to chodzi. W przypadku piaszczystego, sypkiego gruntu, warto utwardzić nieco dno zbiornika na wodę. Do utwardzenia żwiru przyda nam się materiał nazywany geowłókniną. Musimy również kontrolować ilość wody, jaka wpływa do oczka, by nie doszło do jego przepełnienia. Zbyt dużo wody w oczku wodnym oznacza rozlewisko na działce.

Nie jest to tak wygodna metoda, jak pozostałe, ale z pewnością warta zachodu.

Odprowadzenie wody z rynien do gruntu

Wodę deszczową możemy odprowadzić bezpośrednio do gruntu. Pomysł wydaje się prosty i najkorzystniejszy, ale tutaj również nie unikniemy inwestycji. Wykorzystanie tego sposobu wiąże się z zainstalowaniem w ziemi specjalnych skrzynek – zbiorników, które będą odprowadzały wodę równomiernie na terenie całej posesji.

W tym przypadku musimy sprawdzić rodzaj posiadanego gruntu. Ziemia na terenie działki musi mieć odpowiednią chłonność. Ilość zabetonowanej powierzchni nie może stanowić większości terenu. Posesja nie może mieć także znacznego spadku, gdyż wtedy odpowiedni drenaż będzie niemożliwy. Zatemto rozwiązanie również możemy wykorzystać w określonych warunkach.

Jeżeli analiza działki wykazała, że możemy odprowadzić wodę do gruntu, na pewno zainteresuje nas koszt takiego rozwiązania. Ilość zbiorników zależy od powierzchni dachu. Im większy dom, tym więcej wody będzie się zbierało wokół domu.

Odprowadzenie wody z dachu do zbiornika podziemnego

Ostatnim omówionym sposobem jest specjalny zbiornik pod ziemią. Woda wędruje z rynny do rury spustowej, a z rury do celu, jakim jest zbiornik. Zgromadzoną w ten sposób wodę możemy wykorzystać w dowolny sposób. Rozwiązanie to jest podobne do gromadzenia wody w zbiorniku znajdującym się na zewnątrz domu z tą różnicą, że do wykorzystania wody z podziemia potrzebna jest pompa.

Studnia chłonna do wykorzystania deszczówki

Polecanym rozwiązaniem jest zbudowanie swego rodzaju instalacji w skład której wchodzi zbiornik na wodę i warstwa drenażowa. Mowa o tak zwanej studni chłonnej. Na czym polega jej działanie?

Do zadań studni chłonnej należy rozsączanie wody do gruntu. Z tego względu studnia ma kształt dzwonu rozszerzającego się ku dołowi. Woda deszczowa dociera do studni standardową drogą przez rynny do rur spustowych i następnie do studni. Woda trafia do pojemnika za pomocą rury umieszczonej z boku. Rury należy umieścić w miejscu, gdzie grunt nie zamarza zimą, czyli na głębokości mniej więcej 1,5 metra. W trakcie drenażu dochodzi do naturalnego oczyszczania wody, która przesącza się przez naturalne przeszkody: żwir, kamienie itp. W wyniku drenażu grunt wchłania wodę, w której rozpuszczone zostały związki organiczne, będące pożywką dla bakterii glebowych. Działanie studni chłonnej warto połączyć z geowłókniną, która usprawni drenaż wody.

W przypadku chęci budowy takiego rozwiązania na prywantej działce konieczne jest uzyskanie zgody. Informacje podają, że jeśli w ciągu 30 dni nie uzyskamy odmowy, można przystąpić do montowania własnej studzienki na działce. Pamiętajmy, by rury i sam zbiornik były dobrej jakości, wykonane z solidnych materiałów. Tylko w ten sposób możemy być pewni skuteczności takiego rozwiązania i spokoju na długie lata.

Jak się okazuje, sposobów odlewania wody z rynny biegnącej z dachu domu jest całkiem sporo. Przed wybraniem określonego podłączenia do rur spustowych, sprawdżmy grunt i powierzchnię domu. Dzięki temu dowiemy się, czy możemy pozwolić sobie na zastosowanie wybranego rozwiązania i jesteśmy w stanie dostosować się do wszystkich wymaganych ustawień. Miejsce docelowe, do którego trafiać będą niezliczone ilości wody przez rynny należy dostosować do własnego domu.

Zdjęcie pochodzi z serwisu unsplash.com

Similar Posts