Dom i Ogród

Obudowy do wykopów: rodzaje i opis

Obudowy do wykopów: rodzaje i opis

Prace budowlane wymagają pamiętania o wielu istotnych kwestiach. Na przykład, w jaki sposób zabezpieczyć wykopy? Obudowy, jakie stosuje się w takim celu, są dość zróżnicowane. Poniżej przedstawiamy kilka ich rodzajów.

Ścianka szczelna

Gdy potrzebne są obudowy do wykopów, ich wybór dobrze przeanalizować, współpracując z doświadczonym specjalistą, jak firma Orzeł, ponieważ trzeba wziąć przy tym pod uwagę rozmaite czynniki. Jednym z możliwych wyborów są ścianki szczelinowe. Są to konstrukcje, które składają się z podłużnych elementów wykonanych z drewna, stali, żelbetu bądź PCV. Elementy te zagłębia się w grunt jeden obok drugiego, aby całość utworzyła szczelną płytę obciążoną płytami poziomymi. Ścianki zapobiegają przemieszczaniu się gruntu, który się za nimi znajduje. Udaremniają też przepływ otwartych wód gruntowych lub powierzchniowych, które znajdują się za ścianką, oraz przejmują parcie gruntu i wody.

Obudowa berlińska

Obudowa berlińska, zwana też palościanką, służy do obudowywania głębokich wykopów i przenosi obciążenia w postaci parcia gruntu. Składa się z pali i opinki, która wypełnia wolne przestrzenie między nimi, wykonywanej najczęściej z drewnianych bali, zakładanej w miarę głębienia wykopu. Obudowa berlińska może być zastosowana jako obudowa tymczasowa lub trwała konstrukcja oporowa, jednak w tym drugim wypadku opinka powinna być betonowa, a same pale odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

Palisada z mikropali

Wykop można zabezpieczyć też za pomocą palisady z mikropali. Stosuje się je do wykopów znajdujących się w pobliżu obiektów sąsiednich. Nie potrzeba do tego wiele miejsca między obiektem wznoszonym, a już istniejącym. Mikropale, z których składa się taka obudowa, mają średnicę od 15 do 35 cm. Są one wiercone w odstępach nieprzekraczających trzech średnic. Między mikropalami tworzą się naturalne przesklepienia.

Palisada działa jak ścianka ciągła, która w pełni zabezpiecza przed rozluźnieniem gruntu za obudową, co jest szczególnie istotną kwestią, kiedy wykop jest wykonywany w pobliżu fundamentów innych obiektów. Ponadto podczas głębienia wykopu przy takiej palisadzie nie trzeba zakładać opinki między mikropale. Jeśli wykop charakteryzuje się większą głębokością, palisada jest rozpierana lub kotwiona przy zastosowaniu żelbetowych lub stalowych oczepów.

Iniekcja strumieniowa

Obudową do wykopu może być również ściana z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej. Grunt jest upłynniany strumieniem cieczy o ciśnieniu 30-70 MPa i mieszany z zaczynem cementowym. Iniekcja może być pojedyncza, podwójna lub potrójna. Żerdź z dyszami zagłębia się w gruncie, aż osiągnie odpowiednią głębokość, a następnie wyciąga się ją skokowo ruchem obrotowym z jednoczesną iniekcją. W ten sposób powstają kolumny, których średnica zależy od sposobu upłynniania, uziarnienia gruntu i szybkości, z jaką wyciągana jest żerdź.

Ścianka gwoździowana

Skarpę lub ścianę wykopu można też zabezpieczyć za pomocą gwoździowania. Grunt jest wtedy zbrojony gruntowymi gwoździami. Są to iniekcyjne kotwy, które przenoszą obciążenia z budowlanej konstrukcji oporowej na grunt.

Similar Posts