Porady

Gdzie stosować suchy beton?

Gdzie stosować suchy beton?

Kompozyt powstający jako mieszanina spoiwa (cementu), kruszywa i wody może zawierać różne dodatki i mieć odmienną konsystencję .Beton znany był już w starożytnej Asyrii, ale dopiero Rzymianie uczynili go materiałem budowlanym numer jeden. Transportujące wodę akwedukty, kopuła Panteonu, liczne budynki użyteczności publicznej wykonane z zastosowaniem betonu przetrwały do naszych czasów. 

Suchy beton – sposób na mokre podłoże

Beton o różnej konsystencji oraz o odmiennych składach nadal jest podstawowym materiałem budowlanym. W zależności od przeznaczenia, a przede wszystkim od stopnia wilgotności podłoża, na którym będzie zastosowany beton, stosuje się kompozyt o różnym stopniu rozwodnienia.

W wielu przypadkach na budowie konieczne jest zastosowanie tak zwanego suchego betonu. Suchy beton wylewany jest tam, gdzie będzie mieć kontakt z podłożem i z niego będzie pobierać wilgoć. W przypadku znacznej wilgotności podłoża ważne jest, aby nie rozwodnić betonu zbyt mocno, gdyż w przyszłości może to być czynnik, który zaważy na stabilności całej konstrukcji. 

Wszelkiego rodzaju podkłady, podbudowy, stabilizatory  wykonuje się właśnie z betonu suchego. I choć jest on bardziej kruchy, niż tradycyjny, to nie przeszkadza mu doskonale pełnić swojej roli w kontakcie z wilgotnym gruntem.

W praktyce budowlanej suchy beton to wylewki pod tarasy, pod chodniki z kostki brukowej, stabilizatory słupków ogrodzeniowych, podmurówki.

Jak zrobić suchy beton?

Składniki suchego betonu są takie same, jak każdego innego, a różnica polega na zastosowaniu mniejszej ilości wody. Warto pamiętać, że do produkcji betonu nie wolno używać wody morskiej ani mineralnej, lub pochodzącej z zanieczyszczonych rzek czy jezior. Najlepiej używać wody z sieci wodociągowej; w przypadku braku takowej konieczne jest badanie wody.

Samodzielne wykonanie mieszanki suchego beton wymaga posiadania betoniarki i zachowania dużej staranności przy odmierzaniu składników. Znacznie wygodniej jest zamówić potrzebną do budowy ilość betonu w pobliskiej betoniarni – to gwarancja uzyskania kompozytu o właściwym nasyceniu wodą.

Jak zamówić suchy beton?

Beton stosowany w Polsce ma oznaczenia klasy wytrzymałości na ściskanie i zgodnie z normą PN –EN 206 obok litery C dodawana jest liczba. Przed wejściem do Unii Europejskiej beton klasyfikowano używając litery B – ten rodzaj oznaczenia jeszcze stosują starsi budowlańcy. Najbardziej popularny stosowany w budownictwie mieszkaniowym beton ma oznaczenie C12/15

Można również opisywać beton poprzez określanie jego gęstości – oznaczane literą D z liczbą.

Jeśli osoba zamawiająca beton w wytwórni ma problem ze stosowaniem oznaczeń branżowych powinna określić przeznaczenie betonu, a pracownicy betoniarni przyjmujący zamówienie zapewne udzielą wszelkich informacji i porad co do wyboru.

Similar Posts